Home2021-02-18T12:49:04+01:00

Gôolse Zomermarkt 2021 gaat niet door

Op zondag 12 september 2021 stond voor Stichting Karnaval Ballefruttersgat het eerste evenement voor carnavalsseizoen 2021/2022 op de agenda. Helaas heeft het bestuur gezien de huidige ontwikkelingen rondom het corona virus besloten om de Gôolse Zomermarkt 2021 niet door te laten gaan. De nu lopende maatregelen zijn geldig tot 14 [...]

Opperballefrutter 2006 Dhr. Ad van Gorp overleden

Op 21 juli jongstleden bereikte ons het trieste bericht dat de Opperballefrutter 2006, Dhr. Ad van Gorp is overleden. Ad was voor velen een bekende verschijning, en waar je Ad ook tegen kwam, hij maakte altijd tijd voor een praatje. Ad ging o.a. jarenlang met de optochtcommissie op pad om [...]

Ben jij de nieuwe Prins van het Ballefruttersgat?

De commissie Prins & Protocol van Stichting Karnaval Ballefruttersgat is op zoek naar de Dorpsprins voor het aankomende carnavalsseizoen 2021-2022. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de organisatie van het openbaar carnaval 2022, wat we gaan vieren onder het motto "AS WE D'R ZÈN ZÈMMER". Een belangrijke functie [...]

Afscheid bestuursleden en overdracht voorzittershamer

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 2 juni jl. is officieel afscheid genomen van een aantal bestuursleden. Dit gebeurt normaal in onze jaarvergadering. Helaas zijn door corona de laatste twee edities niet doorgegaan. Nadat de bloementjes waren uitgereikt heeft Peter de voorzittershamer overgedragen aan Jan. Het bestuur zal onder leiding van [...]

Evenementen