Stichting Karnaval Ballefruttersgat

MEEJ MEKAAR, VUR MEKAAR, AL 55 JAOR

Prinsenbal

Prinsenbal

Diverse bevriende Stichtingen en de Goirlese carnavalsverenigingen worden ontvangen.
Tevens de bekendmaking van de Opperballefrutter, de oudste vrijwilligersprijs in ons Ballefruttersgat. En uiteraard de introductie van het nieuwe Ballefruttersbier.

De onderscheiding van Opperballefrutter valt te beurt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de Goirlese gemeenschap in welke vorm dan ook. Zijn of haar werk kan liggen binnen een of meerdere verenigingen of andere organisaties en hoeft niet persé in de carnavalssfeer te zijn. Het bestuur van Stichting Karnaval Ballefruttersgat roept eenieder op om te kijken of er in uw omgeving, vereniging of andere organisatie geschikte kandidaten zijn die voor deze onderscheiding in aanmerking komen.

Aanmelding voor Opperballefrutter kan geschieden door schriftelijk of per email een
uitgebreide motivatie te sturen aan de voorzitter van Stichting Karnaval Ballefruttersgat.