Stichting Karnaval Ballefruttersgat kent vele onderscheidingen, waaronder die van “d’n Opperballefrutter”. De oudste vrijwilligersprijs in de gemeente Goirle.
Deze wordt maar één keer per jaar en slechts één keer aan dezelfde persoon uitgereikt.
Op vrijdag 27 januari 2023 tijdens het Prinsenbal, wordt deze uitgereikt aan iemand die zich gedurende vele jaren op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Goirlese gemeenschap.
Omdat wij voor het seizoen 2023 weer een keuze willen maken uit een aantal geschikte kandidaten, roepen wij u op om te kijken of er in uw omgeving, vereniging of andere organisatie, iemand is die voor deze onderscheiding in aanmerking komt. Op deze wijze kunt u iemand die het verdient in aanmerking laten komen voor de onderscheiding van “d’n Opperballefrutter”.
Zijn of haar werk kan liggen binnen één of meerdere verenigingen of andere organisaties en hoeft niet in de carnavalssfeer te zijn. Deze onderscheiding “d’n Opperballefrutter” werd in 1970 voor het eerst toegekend.
Heeft u een kandidaat, dan dient u deze schriftelijk voor te dragen aan Stichting Karnaval Ballefruttersgat.
De kandidaatstelling dient te zijn voorzien van een zo uitgebreid mogelijke motivatie en moet uit voor 20 december 2022 zijn ingediend via email aan het adres: voorzitter@ballefruttersgat.nl t.n.v. de voorzitter Jan Brekelmans.
Anonieme inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Uit de ingezonden kandidaten wordt door het Bestuur van Stichting Karnaval Ballefruttersgat en door de Prins en Raad van XI gekozen aan wie “d’n Opperballefrutter 2023” zal worden uitgereikt.
Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de voorzitter Jan Brekelmans, telefoon 06-25374411 of email: voorzitter@ballefruttersgat.nl
Foto: Opperballefrutter 2020 de heer Denis van Osch
Delen