Deze pagina is nog niet af. De tabel wordt nog aangevuld met foto’s, raden en opperballefrutters.
Jaar Foto Prins Foto Jeugdprins Motto
2020 Prins André I** Nick Frutje d’n Irste*** Dees raokte nie kwèèt
2019 Prins Martijn I** Nick Frutje d’n Irste** Aon swirskaante gelèèk!
2018 Prins Martijn I Nick Frutje d’n Irste Dè Zie’k Gèère
2017 Prins Corné II Bram Frutje d’n Irste Agget Zuukt Dan Vèèndet
2016 Prins André I   Dion Frutje d’n Irste Akkedeere doede saome
2015 Prins Sven I** Niek Frutje d’n Irste Laot zien dégger zèèt
2014 Prins Sven I Bradley Frutje d’n Irste** Ge kèkt mar wè ge doet, wij 44 ut goed
2013 Prins Marc I Bradley Frutje d’n Irste Agget niemer trèkt môtte ’t douwe
2012 Prins Jeroen I** Marc Frutje d’n Twidde ’t gao goed as ge’t saome doet
2011 Prins Joop I Jari Frutje d’n Irste** Tistèènoftàànder
2010 Prins Corné I Jari Frutje d’n Irste Tiszoastis
2009 Prins John I*** Mike Frutje d’n Irste Nàà hedde de kaans
2008 Prins Edwin I Jeroen Frutje d’n Irste*** Wèès worde nie mar schonder wel
2007 Prins Jeroen I Jeroen Frutje d’n Irste** Doeterisietsaon
2006 Prins Noud I** Jeroen Frutje d’n Irste ZôDoeDeDè
2005 Prins Bas I Daan Frutje d’n Irste Nao al die jaor zèn we nog lang nie klaor
2004 Prins John I** Martijn Frutje d’n Twidde** Ge wit nie wè ge ziet
2003 Prins Jan IV*** Martijn Frutje d’n Twidde Drie en dertig, dè vieren we heftig
2002 Prins Ad III Joris Frutje d’n Twidde Blèèf nie staon mar slöt oe aon
2001 Prins Hans II** Marc Frutje d’n Irste Háàwe wè ge hed en lije wè ge kunt
2000 Prins John I Frank Frutje d’n Irste Gao aon de zwier en maok plezier
1999 Prins Hans II Ad Frutje d’n Irste Van leut worde niet teut
1998 Prins Jan IV** Niels Frutje d’n Irste Vûruit mee de gèèt, en let nie op de tèèd
1997 Prins Ad II** Maikel Frutje d’n Irste Wè komt, dè komt
1996 Prins Ben I** Martijn Frutje d’n Irste Allemaol op de bêên, mee karneval zèn we êên
1995 Prins Jan V Patrick Frutje d’n Twidde We gaon prat op ons Ballefruttersgat
1994 Prins Ben I Corné Frutje d’n Twidde** Mee gemak, ûit oe dak
1993 Prins Noud I Corné Frutje d’n Twidde As ge kunt laache, zèède rèèk
1992 Prins Ad II Bas Frutje d’n Twidde Al 22 jaor de haanden inêên, karneval vûr iedereen
1991 Prins Wil I Patrick Frutje d’n Irste Blèèf zo ge zèèt, dan zèède al wèèd
1990 Prins Jan IV Henry Frutje d’n Irste Nie aon de kaant, mar haand in haand
1989 Prins Theo I** Alexander Frutje d’n Irste Nie omkèèke, durgaon
1988 Prins Theo I Bas Frutje d’n Irste Laot oe êige dur niks tegenhaauwe
1987 Prins Jos I Marco Frutje d’n Irste Allèèn gaogetnie
1986 Prins Henk I** Corné Frutje d’n Irste ’t Gao vaneiges
1985 Prins Jan III Willy Frutje d’n Irste Gin gemaauw, we lêve naauw
1984 Prins Henk II Rob Frutje d’n Twidde Toeteinetoedurgaon
1983 Prins Pieter I Luc Frutje d’n Irste Doet zô ge zêêt
1982 Prins Frans I Corno Frutje d’n Irste Spontaon ‘r tegenaon
1981 Prins Kees I** Piet Frutje d’n Irste Doet ‘r wê aon
1980 Prins Piet I Leon Frutje d’n Irste Karnaval openbaor, maok ’t waor
1979 Prins Kees I Barend Frutje d’n Irste Gin gedonder, hoe gekker hoe schônder
1978 Prins Ad I Berrie Frutje d’n Irste Laot ze mar praote
1977 Prins Hans I Peter Frutje d’n Twidde Nie dutte, mar frutte
1976 Prins Henk I Joris Frutje d’n Irste Nie lalle, karnevalle
1975 Prins Jo I Peter Frutje d’n Irste Gin gezeur, doe mar deur
1974 Prins Willem I Rob Frutje d’n Irste Gin gesputter, zêê ballefrutter
1973 Prins Mart I Kees Frutje d’n Irste Nie maauwe mar meedoen
1972 Prins Jan II Ad Frutje d’n Irste** Mee hart en ziel, Gôôl in de Kiel
1971 Prins Jan I Ad Frutje d’n Irste Van nu af aon, Gôôl vuraon
1970 NB Willem Frutje d’n Irste NB
Jaar Foto Opperballefrutter
2020 De heer D. van Osch
2019 De heer J. zagers
2018 Mevrouw M. Verhagen- van Erven
2017 De heer S. Hoogendoorn
2016 De heer C. Sweens
2015 De heer J. van der Velden
2014 Mevrouw A. Jacobs
2013 De heer H. van Dun
2012 Mevrouw M. van Iersel
2011 De heer H. de Wit
2010 De heer A. van Belkom
2009 De heer J. Schepens
2008 De heer S. van Boxtel
2007 De heer J. Schrijver
2006 De heer A. van Gorp
2005 De heer T. Santegoets
2004 De heer C. Verhulst
2003 Mevrouw R. de Cort
2002 De heer P. van Boxtel
2001 De heer J. van de Louw
2000 De heer P. Roks
1999 De heer C. van Gorp
1998 De heer J. van Laarhoven
1997 De heer J.P. de Bont
1996 De heer P. van de Pol
1995 De heer J. Stabel
1994 De heer K. Kools
1993 De heer J. van Houtum
1992 De heer P. Hermans
1991 De heer T. Jansen
1990 De heer J. de Bruin
1989 De heer J. Brekelmans
1988 De heer J. Elbers
1987 De heer H. Eikholt
1986 De heer F. de Laat
1985 De heer J. van de Schoot
1984 Mevrouw M. Baijens
1983 De heer J. van Heijst
1982 De heer J. Hermans
1981 De heer C. Santegoets
1980 De heer W. van Boxtel
1979 *
1978 De heer M. de Leeuw
1977 De heer H. Hermans
1976 NB
1975 De heer J. Groenhout
1974 NB
1973 De heer J. Mallens
1972 De heer M. van de Ven
1971 De heer A. van de Wildenberg
1970 De heer Peijnenburg