Nestor in het Ballefruttersgat

Vanaf 2005 kent de Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB)
de geleding “De Nestor”
Dit is een gezelschap van personen, die in het verre- of recente verleden, Prins, voorzitter SKB ( minimaal één kalenderjaar),
Bestuurslid SKB ( minimaal 6 jaar) of Raadslid ( minimaal 8 jaar)
zijn geweest.

De Nestors zijn, op een vrijblijvend carnavalstenue, herkenbaar
aan een speciaal daarvoor ontworpen Nestorschild of Nestorbroche.

Het illustere gezelschap maakt, in sociale verbondenheid, hun
opwachting bij vele wel en niet officiële carnavalsactiviteiten
in het Ballefruttersgat.

Sinds 2017 zijn de Nestors ook vocaal actief met een eigen
Nestorlied. ( zie You Tube….Nestorlied)

Inlichtingen over “De Nestor” zijn in te winnen bij de
coördinator Chris Arts
Tel: 013-5343774 of 06-18376850
Email: arts.elvis@gmail.com

Er ontbreken op de foto enige Nestors