Stichting Karnaval Ballefruttersgat kent vele onderscheidingen, maar de hoogste is die van
“d’n Opperballefrutter”. Daarom wordt deze maar één keer per jaar en slechts één keer aan dezelfde persoon uitgereikt. Deze onderscheiding zal op 15 februari 2019, tijdens het Prinsenbal, worden uitgereikt aan iemand die zich gedurende vele jaren op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Goirlese bevolking.

Omdat wij voor dit jaar weer een keuze willen maken uit een aantal geschikte kandidaten, roepen wij u op om te bekijken of er in uw omgeving, vereniging of andere organisatie, iemand is die voor die onderscheiding in aanmerking komt. Op deze wijze kunt u iemand die het verdient eens in het zonnetje zetten. Zijn of haar werk kan liggen binnen één of meerdere verenigingen of andere organisaties en hoeft niet in de carnavalssfeer te zijn. Deze onderscheiding “d’n Opperballefrutter” werd in 1970 voor het eerst toegekend en is daarmee de oudste vrijwilligersprijs in ons dorp.

Hebt u een kandidaat, dan dient u deze schriftelijk voor te dragen aan Stichting Karnaval Ballefruttersgat. De kandidaatstelling dient te zijn voorzien van een zo uitgebreid mogelijke motivatie en uiterlijk op:
4 januari 2019 te worden bezorgd bij de voorzitter, de heer Peter Vermeer, Bocht 10 te Riel of per mail aan voorzitter@ballefruttersgat.nl. Anonieme inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Uit de ingezonden kandidaten wordt door het Algemeen Bestuur van Stichting Karnaval Ballefruttersgat en door de Prins en Raad van XI gekozen aan wie “d’n Opperballefrutter 2019” wordt uitgereikt.

Hebt u nog vragen dan kunt u zich wenden tot de voorzitter Peter Vermeer, telefoon 06-51181173 of email: voorzitter@ballefruttersgat.nl .

 

Foto Opperballefrutter 2018 mevrouw Mien Verhagen- van Erven

Delen