Sponsor(s) van Stichting Karnaval Ballefruttersgat

Stichting Karnaval Ballefruttersgat is een non-profit organisatie die niet gesubsidieerd wordt en evenmin andere overheidsondersteuning krijgt.

De commissie fondsenwerving heeft tot taak het werven van middelen om de kosten van de organisatie te dekken. Het gaat hierbij zowel om  financiële  als materiële middelen.

De middelen worden geworven uit:

  • Sponsoring door bedrijven en instellingen
  • Verkoop van SKB gerelateerde artikelen zoals bijvoorbeeld sjaals, vlaggen, pins, ‘t Ballefruttersbeeldje
  • Club 5 x 1
  • D’n Donneteur
  • Plaats bieden aan bedrijven in de reclame-optocht
  • Plaats bieden voor adverteerders in de carnavalskrant

Voor bedrijven en instellingen zijn speciale sponsorpakketten samengesteld. In de bijgevoegde PDF staat alle sponsorinformatie overzichtelijk opgesomd.

Draagt u het openbaar carnaval in Ballefruttersgat een warm hart toe en wilt u dat ondersteunen, dan is sponsoring van SKB wellicht iets voor u.

Stuur een mail naar : fondsenwerving@ballefruttersgat.nl  en één van de medewerkers van de commissie Fondsenwerving neemt contact met u op.

Download het sponsorboekje hier.