header SKB 2019

Inschrijfformulier Reclameptocht

De carnavalsoptocht is op zaterdag 10 februari 2018.
Dit formulier insturen voor zaterdag 27 januari 2018

Door inschrijving geeft de deelnemer aan mee te gaan rijden in het reclame deel van de carnavalsoptocht

Kosten hiervoor bedragen € 75,00 en dienen uiterlijk 27 januari a.s. te zijn voldaan op rekening nummer NL90RABO0155626108 tnv Stichting Karnaval Ballefruttersgat, onder vermelding van "deelnemer reclameoptocht"

Deelnemer van reclameoptocht zal zich conformeren aan de regels welke ook gelden voor de deelnemers aan de "normale" optocht volgens optochtreglement
Naam:(*)
Ongeldige invoer

Bedrijf

Contactpersoon:(*)
Ongeldige invoer

Adres:(*)
Ongeldige invoer

Postcode:(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer

Email:(*)
Ongeldige invoer

Lengte geheel / aantal personen(*)
Ongeldige invoer

Muziek aanwezig?(*)
Ongeldige invoer

Soort muziek
Ongeldige invoer

Volgend jaar digitaal info ontvangen(*)
Ongeldige invoer

Vul code in(*)
Vul code in Ververs Ongeldige invoer

Secretariaat:  Edith Lak
                        Hendrik Tollensdreef 146
                        5051 MZ Goirle

Bankrekening:
NL90RABO0155626108