Gôolse Zomermarkt

De Gôolse Zomermarkt wordt ieder jaar in het centrum van Goirle georganiseerd door de Stichting Karnaval Ballefruttersgat. De inkomsten van deze markt zijn voor de Goirlese Carnavalsstichting van groot belang. Als niet gesubsidieerde stichting organiseren we jaarlijks het openbaar carnaval in Goirle. Voor de organisatie van:  De Carnavalsoptocht, De Carnavalsmis, Het Jeugdcarnaval, de bezoeken aan verenigingen, bejaarden en gehandicapten, is veel geld nodig. Stichting Karnaval Ballefruttersgat kent gelukkig een groot aantal sponsors, maar de opbrengst van de Gôolse Zomermarkt is desondanks een van de financiële pijlers.

De Gôolse Zomermarkt wordt elk jaar op de 2e zondag in september gehouden op het Kloosterplein en de Tilburgseweg in Goirle.

Naast particulieren zijn er ook een honderdtal kramen voor handelaren.
Er is muziek, een bar en attracties voor kinderen.

Door een kraam te huren op de Gôolse Zomermarkt steunt u tevens het openbaar carnaval in Goirle.

LET OP, lees voor het inschrijven goed de voorwaarden.


Inschrijven Gôolse Zomer Markt 2019  *borg per stuk, contant te voldoen bij aanmelding op de dag van het evenement

  Ik ga akkoord met de voorwaarden.
  U ontvangt een ontvangstbevestiging met hierin een aanmeldnummer. Het verschuldigde bedrag moet, uiterlijk 10 dagen
  voor aanvang evenement, zijn overgemaakt op NL90RABO 0155 6261 08 t.n.v. Stichting Karnaval Ballefruttersgat onder
  vermelding van uw aanmeldnummer.

  NB: uw inschrijving is pas definitief nadat uw betaling aan ons is voldaan! Op de dag van het evenement, krijgt u
  van ons te horen welke kraam u is toegewezen en waar deze zich bevindt.