Carnaval 2019 nadert met rasse schreden. Vanaf 12 februari wordt de glossy weer huis-aan-huis bezorgd.
Een waardig glossy magazine is het resultaat van de inzet van de redactie en er is wederom voor gezorgd dat de glossy weer een van de visitekaartjes voor Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) is. Op dinsdag, woensdag en donderdag komen de leden van SKB in de avonduren de glossy bezorgen. Op zaterdag 16 februari start de bezorging om 10.00 uur. De bezorgers komen aan de deur voor een persoonlijke bezorging en zullen een collectebus bij zich hebben voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van deze vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan het openbare carnaval  in ons Ballefruttersgat.
ps. de cover houden we nog even geheim

Delen