Stichting Karnaval Ballefruttersgat

Vanaf 1957 wordt in Goirle bij diverse verenigingen, zoals voetbalclubs, harmonie, dansvereniging e.d.  carnaval gevierd. Eind zestiger jaren ontstaat al meer samenwerking tussen deze verenigingen.
In 1968 wordt een Kommissie Karnaval opgericht, voornamelijk door personeelsleden van de gemeente, die het eerste openbare jeugdcarnaval organiseren.
De eerste Jeugdprins wordt in 1969 geïnstalleerd en in 1970 wordt zijn opvolger officieel op het gemeentehuis door de burgemeester ontvangen. Direct na carnaval 1970 vinden de eerste vergaderingen plaats om te komen tot de oprichting van een overkoepelende carnavalsstichting, die het openbare carnaval in Goirle gaat organiseren.
Op 18 februari 1971 passeert de acte van de statuten van Stichting Karnaval Ballefruttersgat de notaris, en is het bestaan van S.K.B. een feit.

Op deze website vindt u nieuws uit heden en verleden; Wie was de Prins in 1974 en in welk jaar ging Jeugdprins Frank Frutje d’n Irste de jeugd voor? Of waar wordt het Prinsenbal gehouden? Kortom, klik en lees alles over carnaval in het Ballefruttersgat!